aboutus

Giấy chứng nhận

QC Hồ sơ

Phòng thí nghiệm với tất cả các loại máy kiểm tra dây nguồn hơn 40. Chẳng hạn như máy phân tích hồ sơ đầu cuối, máy kiểm tra vi máy tính, máy kiểm tra độ giãn dài đồng, cầu đôi, máy kiểm tra cuộn dây, v.v.

Kiểm tra hàng ngày trong quá trình sản xuất hàng ngày.Kiểm tra định tuyến trong sản xuất mỗi giờ.100% kiểm tra thiết bị đầu cuối trực quan.Kiểm tra điện 100% của phích cắm.

Chengdu Ruibo Elctronics Technology co.,ltd kiểm soát chất lượng 0Chengdu Ruibo Elctronics Technology co.,ltd kiểm soát chất lượng 1

Hãy liên lạc với chúng tôi
Người liên hệ : Emma Jiang
Tel : 86-18040303585
Fax : 86-028-88601208
Ký tự còn lại(20/3000)